1973

Due valenti mezzofondiste: Saura Vignoli e Rita Zama.

i7